Jens Bay

Jens Bay

Konsekvenspedagogikken er utviklet av den danske pedagogen og filosofen Jens Bay (1940 - 2013). 

Bay mente at fremveksten av det individualistiske og postindustrielle samfunn førte til at mange barn og unge faller utenfor den nødvendige oppdragelsesprosessen i familien og i forskjellige samfunnsinstitusjoner.  Disse trenger ikke behandling, men læring i hvordan de skal klare seg på sosiale arenaer og i samfunnet generelt.  Konsekvenspedagogikken ønsker å erstatte oppdragelsen med sosial handlingskompetanse, og på den måten gjøre pedagogikk til et fag og en disiplin som beskjeftiger seg med sosial læring.

Fagartikler:

Jens Bay

Pædagogik handler om at styrke individets vilje til at ville noget andet end det, det hidtil har gjort, da vi ikke kan nå længere end elevernes vilje rækker.